Premio: POWER OF WORD MENTION - ENNESIMOFESTIVALFILOSOFIA